WARREN-BUFFET.jpg

Bạn có muốn làm giàu theo Warren Buffett?

Warren Edward Buffett là nhà đầu tư thành công nhất thế giới, giám đốc hãng Berkshire Hathaway. Cuộc đời của ông như một trang sách dài với muôn ngàn bài học kinh doanh, sau đây là những lời khuyên của ông cho những ai muốn thành công trong lĩnh vực này. 1. Đừng phụ thuộc...