Hoi-sinh-vien.jpg

8x và 9x: sinh viên mỗi thời mỗi khác

Thế hệ 8x và 9x ngỡ như là hai thế hệ rất gần nhau, song thực tế những trải nghiệm cuộc sống giữa họ lại khác biệt nhau rất nhiều, nhất là quãng đời sinh viên mà hai thế hệ này trải qua. 1. 8x xếp hàng photo, 9x kè kè laptop Thế hệ 8x ngày...