Psych3-e1443084349318.jpg

“Bắt quả tang” chàng còn quyến luyến người cũ

Cảm giác yêu hoặc cưới một người mà người đó vẫn còn quyến luyến người cũ thật khó chịu. Nói ra thì mang tiếng ghen bóng ghen gió. Không nói thì tức anh ách trong lòng. Phải làm sao? Hãy hành động nếu bạn “bắt quả tang” chàng có những dấu hiệu sau. 1. Tường...