IMG_6848.jpg

Chuyến xe nghệ thuật hoang dã – hành trình xuyên Việt kêu gọi bảo vệ môi trường và động vật

“Chuyến xe nghệ thuật hoang dã” là hành trình xuyên Việt kéo dài trong hai tháng, từ 6/5 đến 27/6/2019, nhằm kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường động vật hoang dã. Tiếp nối sự thành công của chương trình “Vẽ tranh tường nghệ thuật bảo vệ động vật hoang dã”...