IMG_9999.jpg

5 liều thuốc chữa bệnh thất tình

Thất tình là một dạng của cảm xúc, nhưng nếu thứ cảm xúc này bám đuôi dai dẳng, bạn sẽ chịu đựng những tổn thương ngoài sức tưởng tượng. Với 5 cách đơn giản sau, bạn sẽ nhanh chóng chia tay với… thất tình. 1. Tập quên “Đôi khi chúng ta phải chấp nhận việc...