IMG_6991.jpg

Dừng du lịch Bình Ba: muộn còn hơn không

Từ ngày 6/11/2015, đảo Bình Ba sẽ không được “tiến hành, phát triển các loại hình du lịch” dựa trên “Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh” của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều người đặt câu hỏi: Có phải nhà nước quản lý không được nên cấm? Riêng...