travel_5.jpg

Khi thất tình, hãy nghĩ ngay đến việc đi du lịch!

Có nhiều cách để giảm bớt đau buồn sau mỗi cuộc tình không trọn vẹn, hãy dành ra ít ngày để đi đến một nơi khác biệt và tận hưởng, biết đâu những điều mới mẻ sẽ tự tìm đến với bạn. 1. Tìm kiếm niềm hứng khởi mới Trải qua một khoảng thời gian...