lam-hồng-rs1.jpg

5 lưu ý khi dùng từ trong tiếng Việt

“Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam” là một trong những câu nói phản ánh đúng thực tế của ngữ pháp tiếng Việt. Tham khảo 5 lưu ý dưới đây, bạn sẽ cẩn trọng hơn trong việc dùng từ để có thể nói và viết một cách đúng nhất có thể. 1....