Gai-e.jpg

Không phải tôi Ế, mà là vì…

Một ngày đẹp trời, cô bạn thân phang vào mặt bạn: Ê cả bọn đều đã con bế con bồng, mày định khi nào… chống lầy? Hay ế rồi? Trước khi cô nàng kịp ném vào mặt bạn hàng danh sách những anh chàng mai mối chống ế, bạn có quyền ngẩng cao đầu lên...