hillary-clinton-iowa.jpg

Con gái đầu lòng luôn thành công vượt trội

Theo nghiên cứu của đại học Essex, Hoa Kỳ, con gái đầu lòng có tham vọng trong học tập và nghề nghiệp hơn con trai đầu lòng 13%. Nhiều người nữ thành đạt, quyền lực trên thế giới của đều là con đầu lòng như Hillary Clinton, Oprah Winfrey, rồi cả Beyoncé và J.K. Rowling....