12071820_1188142181201870_1146723660_n.jpg

Hãy cảm ơn vì Cự Giải yêu ta

Là cung thống lĩnh nhóm nguyên tố Nước, tình yêu của Cự Giải (22/06 – 22/07) không gì ngoài một cụm từ “sến sẩm”: thiên trường địa cửu – vĩnh kết đồng tâm. Dù chàng/nàng Cự Giải vẫn còn một vài tính cách hơi khó chiều, hãy cảm ơn nếu đang được một Cự Giải...