H-NY-rs.jpg

5 trường đại học hàng đầu châu Á năm 2018

Theo bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu châu Á năm 2018 của tạp chí Times Higher Education, 5 trường đại học tốt nhất châu lục thuộc về các quốc gia: Singapore, Trung Quốc và Hong Kong – Trung Quốc. Nhìn chung, bảng xếp hạng năm nay có nhiều thay đổi so với năm ngoái. 1....