Nhau-.jpg

Đàn ông tâm tình điều gì trên bàn nhậu?

Cánh phụ nữ thường bị mang tiếng là “nhiều chuyện”, “bà tám” vì họ gặp nhau là bô lô ba la đủ thứ chuyện trên đời. Người ta còn ví von “có 2 phụ nữ và 1 con vịt là thành cái chợ”. Nhưng đàn ông, nếu không “nhiều chuyện” thì ngồi khề khà hàng...