don-alone.png

5 kiểu nhân viên rất dễ bị đuổi việc

Bạn không hiểu tại sao bạn không được Sếp đánh giá cao hoặc đồng nghiệp yêu mến. Trong khi bạn luôn  chân thành, cởi mở, tốt bụng? Chắc chắn, bạn đã biến mình thành một đồng nghiệp khó ưa khi vô tư tạo nên nhiều điều mất lòng. 1. Ăn cắp thời gian Nghỉ trưa...