travel-photographer-tourism-vietnam-hanoi-culture-religion-van-mieu-temple-of-literature-woman-student-prayer-ao-dai-30214.jpg

5 phép tắc cần giữ khi đi lễ chùa

Đi lễ chùa là một nét văn hóa của dân tộc ta vào những dịp lễ Tết. Tuy nhiên không phải ai cũng biết những gì nên và không nên làm khi đến nơi tôn nghiêm và cách hành lễ như thế nào cho phải đạo. Tất cả đều có phép tắc. Ngoài phép lịch...