tieng-anh.jpg

Hãy học từ mới tiếng Anh theo cách riêng của bạn!

Việc học từ mới tiếng Anh luôn là một thách thức lớn bởi khối lượng tiếp nhận không phải là nhỏ. Hơn thế, việc sử dụng từ mới trong những bối cảnh cụ thể cũng khiến nhiều người cảm thấy rối ren và không tự tin trong cách tiếp thu. 1. Mở rộng trường từ...