kid_5.jpg

Để con trẻ tự lập, bạn cần làm những gì?

Ai cũng muốn con mình sinh ra sẽ phát triển một cách toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần, do đó, việc xây dựng tính tự lập cho trẻ từ khi còn nhỏ chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ. Vì vậy, bạn hãy bắt tay thực...