couple-498484_640.jpg

Chồng tuyệt vời là chồng “7 trong 1”

Sau khi cưới, vợ luôn luôn tuyệt vời, điều đó là không phải bàn cãi. Nhưng các ông chồng thì có ông vẫn đàn đúm bạn bè, có ông chúi đầu vào mạng xã hội bàn chuyện đao to búa lớn, có ông lao vào làm ăn bất kể ngày đêm… Nếu gặp phải các...