Du-tiec-tan-gia.jpg

Lấy lòng hàng xóm bằng 5 điều giản dị

Hàng xóm quan trong đến nỗi ông bà ngày xưa răn dạy: Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Thế nên hãy nhanh chóng lấy lòng hàng xóm ngay khi dọn đến nơi ở mới. Hãy chứng tỏ bạn và gia đình cũng là những người hàng xóm đáng đáng mến. 1. Chào hỏi,...