Haruki-Murakami-Pic.jpg

Tuổi trẻ: vì sao nên đọc Haruki Murakami?

Haruki Murakami – một nhà văn đương đại lừng danh thế giới, đã không còn xa lạ với bạn đọc Việt Nam. Thế nên vài dòng tâm tư sau đây chỉ để chia sẻ với những bạn đã ngày đêm “ăn ngủ” với truyện của Haruki Murakami, và cả những bạn chưa bao giờ đọc chúng. Mùa...