Thong-minh.jpg

5 dấu hiệu nhận dạng một người thông minh

Nghiên cứu của nhà khoa học Chelsea Harvey giúp chúng ta nhận dạng một người thông minh chỉ cần qua 5 dấu hiệu rất đơn giản. 1. Người được học nhạc khi còn nhỏ Nhiều nghiên cứu đã cho thấy âm nhạc có khả năng giúp trí tuệ của trẻ em phát triển một cách...