2.-long-do-trung.jpg

5 vết bẩn cứng đầu và cách thổi bay chúng

Các vết bẩn như vết bút bi, vết cà phê, nước trà, vết bẩn do thức ăn… không thể giặt sạch bằng các loại xà phòng thông thường. Không cần phải đau đầu tìm cách tẩy sạch các vết bẩn này nữa vì đã có 5 cách đơn giản mà hữu hiệu sau đây. 1/...