5.-SpotlightEnglish.png

5 Website luyện nghe tiếng anh miễn phí hay nhất

Học một ngoại ngữ, nghe được là ưu tiên hàng đầu. 5 website dưới đây giúp cho những người học tiếng Anh có thể tìm cho mình một “thầy giáo” luyện nghe miễn phí tuyệt vời. 1. VOA Learning English VOA là đài tiếng nói Hoa Kỳ, một đài phát thanh bằng nhiều ngôn ngữ...