Speak-fluently-Kenhso5.jpg

5 cách tự luyện nói tiếng Anh dễ như coi phim

Không ai có thể nói giỏi nếu không chịu mở miệng nói. Nhưng vấn đề là bạn thường gặp trở ngại trong quá trình luyện nói tiếng Anh. Hãy thử 5 cách gần gũi sau đây, cam đoan không bổ ngang cũng bổ dọc. 1. Xem phim, nghe tin tức, các chương trình truyền hình...