facebook.jpg

5 cách giúp bạn trị căn bệnh nghiện facebook

Nghiện facebook là nguyên nhân chính nảy sinh mặt tiêu cực khi sử dụng mạng xã hội này. Vậy nên hãy tham khảo những cách “cai nghiện” sau đây để bạn có thể sử dụng facebook hiệu quả. 1. Lọc lại danh sách bạn bè Nhiều người có bạn trên facebook lên đến hàng ngàn bạn....