MG-3.jpg

Nghề môi giới bất động sản: dễ giàu nhưng không dễ làm

Mọi người thường trầm trồ khi nghe đến, một nhân viên môi giới bất động sản có thể kiếm được hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu mỗi tháng. Tuy nhiên, đó chỉ là “phần nổi”, còn người trong cuộc mới thấy rõ, tính chất khắt nghiệt và bất cập của nghề này.  1. Tuyển dụng môi giới bất...