03-Dem-nay-ai-dua-em-ve-1.png

Ai đưa em về?

Với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, có 2 chi tiết khiến mình nhớ mãi, và ảnh hưởng đến mình suốt cuộc đời. 1. Một là tấm thiệp nhỏ có hình...