mother-and-son-864142_1280.jpg

Phụ nữ thích gì vào ngày đặc biệt 20/10?

Vào những “ngày đặc biệt” như 20/10 hay 8/3, cánh chị em thì rỉ tai cho nhau cách thức “đòi hỏi” từ người khác phái. Cánh anh em thì bày cho nhau bí quyết làm vừa lòng nửa kia của thế giới. Thật ra, phụ nữ thích những thứ rất giản dị. 1. Một bữa...