horses-at-clayoquot-resort.jpg

5 quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh

Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2015 cho biết, dù đang gặp nhiều vấn đề kinh tế, song châu Âu vẫn là khu vực có nhiều quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Dựa trên kết quả khảo sát 158 quốc gia, căn cứ vào dữ liệu từ tổ chức khảo sát Gallup World...