ebook.jpg

Liệu sách in có bị xóa sổ trong thời đại số?

Thời đại số bùng nổ, nhiều loại hình thông tin truyền thống đang có nguy cơ bị xóa sổ. Một câu hỏi đặt ra, liệu sách in – người bạn tinh thần quen thuộc nhất, có bị diệt vong? Đây là một câu hỏi hây hoàng mang cho nhiều người. Nhưng với tôi, tôi vẫn tin vào sự...