Hinh-1-jolamble.jpg

Những đề tài chớ nên tranh luận

Tranh luận là một hoạt động được khuyến khích trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải đề tài nào cũng nên đem ra tranh luận. Bởi lẽ, tính chất phức tạp của 5 vấn đề sau đây sẽ khiến những người tham gia tranh luận… bấn loạn. 1. Tôn giáo Mỗi tôn giáo tồn...