Sinh-vien-nam-cuoi.jpg

Muôn nỗi tâm tư của sinh viên năm cuối

Ngày mới vào đại học, tôi luôn mong mỏi sẽ đến ngày tốt nghiệp thật nhanh. Nhưng rồi khi “đò sắp cập bến” thì lại là lúc tôi trăn trở nhiều nhất.  1. Lo lắng về kết quả tốt nghiệp Bốn năm đại học trôi qua rất nhanh. Nhưng dường như trong suốt quá trình ấy tôi không hề quan tâm...