vampire-so-ma-ca-rong.jpg

5 lý do con người sợ ma cà rồng

Ma cà rồng (vampire) được cho là sinh vật hư cấu, nhưng dường như cả thế giới đều sợ ma cà rồng. Tuy gần đây các bộ phim xây dựng hình ma cà rồng là nhân vật tốt, nhưng cũng không thể dẹp đi những lý di khiến cho người ta ngày càng sợ loài...