tiec-dam-cuoi.jpg

Tôi ngán tiệc cưới Việt Nam lắm rồi!

Hồi còn sinh viên, tôi hay xem phim Mỹ, thích những cảnh đám cưới của họ lắm. Khi ra trường đi làm, bạn bè bắt đầu cưới, tôi không thể nào chịu nổi tiệc cưới Việt Nam. Rất, rất sợ mỗi lần nghe điện thoại của một người bạn lâu ngày không gặp. 1. Trễ...