Vietnam.jpg

Bạn có tự hào khi đang sống tại đất nước nằm trong top 5 chỉ số hành tinh hạnh phúc 2016?

Tổ chức nghiên cứu kinh tế, xã hội New Economics Foundation vừa công bố thứ hạng Chỉ số hành tinh hạnh phúc (HPI) năm 2016. Chỉ số này nói lên mối quan hệ giữa tuổi thọ, cảm giác thoải mái và các hành động tác động đến môi trường. Việt Nam xếp thứ 5 trong...