Monaco.jpg

Những quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới

Nếu được hỏi những quốc gia nào có diện tích lớn nhất thế giới, thì chắc chắn nhiều người sẽ nêu tên các “ông lớn” như: Trung Quốc, Nga, Canada, Hoa Kỳ… Nhưng nếu hỏi những nước nào có diện tích nhỏ nhất thế thì chắc hẳn sẽ có nhiều người không trả lời được,...