CLMV-Co-Lo-Mo-Vo-la-gi.jpg

Cờ Lờ Mờ Vờ là gì, đọc thế nào cho đúng?

Vừa qua, cụm từ viết tắt CLMV gây sóng gió trên mạng. Bạn sẽ đọc Cờ Lờ Mờ Vờ hay gì khác? Và đặc biệt, bạn biết nghĩa của Cờ Lờ Mờ Vờ là gì chưa? 1. Cờ Lờ Mờ Vờ là gì? Cờ Lờ Mờ Vờ (CLMV) là tên viết tắt của Hội nghị cao cấp 4 nước...