HCM-RS.jpg

5 trường đại học hàng đầu Việt Nam năm 2018

Đại học Quốc gia TP. HCM là một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam, dựa theo Bảng xếp hạng các trường đại học châu Á của QS. Bên cạnh đó còn có Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Cần Thơ và Đại học...