14700983_1297997700211587_3963578966653506846_o.jpg

Không đến một: Sách hay về khởi nghiệp

Có rất nhiều người khởi nghiệp từ khi còn rất trẻ. Thành công có, thất bại cũng không ít lần, có bao giờ bạn tự hỏi thử xem mình đang đứng ở vị trí nào: Không, một hay thậm chí âm một trên trục số ý tưởng? Hay bạn đang đi từ một đến n?...