Ngày xưa bỏ ra 1 triệu đồng mua cổ phiếu Google, Microsoft, Apple… bây giờ lời được bao nhiêu?

Trong 30 năm gần đây, các công ty công nghệ thông tin dẫn đầu trong việc kiếm tiền nhiều nhất. Hãy nhìn lại xem vào ngày cổ phiếu của họ lên sàn chứng khoán (IPO), nếu bỏ ra 1 triệu đồng Việt Nam để mua thì đến nay chúng đã được bao nhiêu rồi?

photography-801891_640

1. Alibaba

 • Ngày IPO: 10/2013
 • Giá trị hiện tại: 1.14 triệu đồng
 • => Lời 14% trong 2 năm (trung bình mỗi năm 7%)

2. Facebook

 • Ngày IPO: 5/2012
 • Giá trị hiện tại: 2.8 triệu đồng
 • => Lời 180% trong ~4 năm (trung bình mỗi năm hơn 45%)

3. Google

 • Ngày IPO: 8/2004
 • Giá trị hiện tại: 14.7 triệu đồng
 • => Lời 13.7 lần trong 11 năm (trung bình mỗi năm 125%)

4. Yahoo

 • Ngày IPO: 4/1996
 • Giá trị hiện tại: 60 triệu đồng
 • => Lời 59 lần trong 19 năm (trung bình mỗi năm tăng 3 lần)

5. Intel

 • Ngày IPO: 10/1971
 • Giá trị hiện tại: 280 triệu đồng
 • => Lời 280 lần trong 44 năm (trung bình mỗi năm tăng hơn 6 lần)

6. Apple

 • Ngày IPO: 12/1980
 • Giá trị hiện tại: 300 triệu đồng
 • => Lời 300 lần trong 35 năm (trung bình mỗi năm tăng 8.5 lần)

7. Cisco

 • Ngày IPO: 1/1990
 • Giá trị hiện tại: 400 triệu đồng
 • => Lời 400 lần trong 25 năm (trung bình mỗi năm tăng 16 lần)

8. Amazon

 • Ngày IPO: 5/1997
 • Giá trị hiện tại: 440 triệu đồng
 • => Lời 440 lần trong 17 năm (trung bình mỗi năm tăng gần 29 lần)

9. Microsoft

 • Ngày IPO: 3/1986
 • Giá trị hiện tại: 740 triệu đồng
 • => Lời 740 lần trong 29 năm (trung bình mỗi năm tăng 25.5 lần)

10. Oracle

 • Ngày IPO: 3/1986
 • Giá trị hiện tại: 850 triệu đồng
 • => Lời 850 lần trong 29 năm (trung bình mỗi năm tăng 29 lần)

Trung Tuấn

Từ khóa: